Sternse Starters zijn gestart!
Door Alexander Nammensma op 11-03-14 17:49

In januari en februari 2014 zijn proeflessen gegeven voor de Sternse Starters. De opkomst tijdens de proeflessen was positief en inmiddels hebben de Sternse Starters elke woensdag van 16:30 tot 17:30 les in het clubgebouw Kleyenburg. De lessen worden gegeven door Rianne Stienstra en Mark Hanenburg.

Vanaf ongeveer 6 jaar kunnen kinderen starten binnen de Sternse Slotlanders en maken dan deel uit van de Sternse Starters. Op een speelse wijze leren kinderen de beginselen van (moderne) muziek en dans. Kinderen leren door middel van spelletjes musiceren op verschillende ritmes, dansen op verschillende muzieksoorten en nog veel meer. Om de kinderen een zo breed mogelijke basis te geven hoeft er bij de Sternse Starters tijdens het eerste jaar nog geen keus gemaakt te worden qua richting of instrument. Tijdens het tweede jaar van de Sternse Starters maken kinderen een keuze voor muziek óf dans. Bij muziek leren de kinderen de belangrijkste basistechnieken van het bespelen van een instrument. Bij dans worden de basisbeginselen voor (moderne) dans aangeleerd en wordt gewerkt met attributen, zoals bijvoorbeeld met vlaggen. Binnen de Sternse Starters krijgen kinderen een goede en brede basiskennis, zodat ze na twee jaar kunnen doorstromen naar een volgende groep.
 
Mocht iemand nog interesse hebben voor de Sternse Starters is die van harte welkom. Deelname aan de lessen van de Sternse Starters is gratis!!
 
Klik hier voor enkele foto´s  

A464 Rating: 1.7/5 (10 votes cast)(c) Showband Sternse Slotlanders Franeker
Powered by subdreamer