Agenda

Bestuursvergadering
Groep: Bestuur
Plaats: Franeker
Omschrijving: Punten voor de vergadering kunt u vooraf indienen via: secretariaat@sternseslotlanders.com of bij de betreffende portefeuillehouder:
Alexander Nammensma - Voorzitter, PR & Communicatie
Tiety Veenstra - Secretariaat
Doede Hofman - Penningmeester
Mariska Hibma - Actiecommissie/Kledingcommissie
Willem van Dijk - Technische Commissie, Kleyenburg, Bar
Menno Jan te Nijenhuis - Groepen, Instructie, Begeleiding en IMO/IDO(c) Showband Sternse Slotlanders Franeker
Powered by subdreamer