Disclaimer

De webmasters, redacteurs en de Showband Sternse Slotlanders Franeker besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is.

Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

De webmasters, redacteurs en de Showband Sternse Slotlanders Franeker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

De webmasters, redacteurs en de Showband Sternse Slotlanders Franeker aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Gastenboek en comments
De webmasters zullen alle berichten welke anoniem geplaatst worden in het gastenboek danwel als comments geplaatst worden, direct verwijderen. Tevens behouden de webmasters zich het recht voor om negatieve dan wel provocerende berichten van welke aard ook, zonder opgaaf van reden, te verwijderen. De webmasters, redacteurs en de Showband Sternse Slotlanders Franeker zijn tevens niet verantwoordelijk voor elke vorm van uiting die wordt gedaan door de bezoekers van deze website.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de webmasters redacteurs en de Showband Sternse Slotlanders Franeker en na duidelijke bronvermelding.

Deze website is optimaal te bekijken op:
- Internet Explorer 6 of Firefox 1.0
- Een resolutie van minimaal 1024X768

Op een lagere configuratie kunnen de webmasters, redacteurs en de Showband Sternse Slotlanders Franeker geen garantie geven voor optimale weergave van de website.(c) Showband Sternse Slotlanders Franeker
Powered by subdreamer